Foto: TioHundra
- Annonser -

Finansministern besökte sjukhuset på onsdagen för att bland annat få höra VD Peter Graf och vice VD Efva Lagerstedt berätta hur Tiohundra och länets nordligaste akutsjukhus jobbar för att frigöra vårdplatser och korta väntetiderna.

En nyckel är Norrtäljemodellen – den unika samverkan som finns mellan Norrtälje kommun, Stockholms läns landsting, kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Tiohundra AB.

Innovativa medarbetaridéer

Men det hänger också på kloka och innovativa idéer från medarbetarna, som snabbspåret Silverstigen för de äldsta patienterna på akutmottagningen. Om detta berättade initiativtagaren Christian Barrientos, som då var sjuksköterska på akuten men nu blivit mottagningens chef.

Besöket avslutades med en rundvandring på sjukhusets geriatriska vårdavdelning, som i höstas var den andra i landet att bli Silviahemcertifierad av drottningen. All personal har utbildats för att bli ännu bättre på att ta hand om patienter med demenssjukdom. Dessutom har anpassningar gjorts av miljön både inomhus och på avdelningens uppskattade innergård, berättade verksamhetschef Ann Garpefält och enhetschef Margareta Söderman.

Med vid ministerbesöket var också oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) och kommunalförbundet Sjukvård och omsorgs vice ordförande Hanna Stymne Bratt (S).

Källa: TioHundra

- Annonser -