Flygfotografering över kommunen

0
114

Efter 1 april påbörjas flygfotografering över stora delar av Norrtälje kommun. Flygbilderna används sedan som underlag när vi tar fram grundkartor (till detaljplaner), primärkartor (för till exempel utbyggnad av bredband) och nybyggnadskartor (för husbyggnation). Flygfotografering sker normalt varje år för att man ska kunna ta fram kartor som är aktuella.

Flygfotosignalerna får inte tas bort eller flyttas

Det är viktigt att de flygfotosignaler som nu placeras ut i de områden som ska flygfotograferas inte tas bort eller flyttas. De måste finnas på sin exakta placering för att flygbilderna ska passa in i koordinatsystemet.

Flygfotosignalerna kan antingen vara utlagda på marken eller som en färgmarkering på asfalt eller berg.

Källa och bild: Norrtälje kommun

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här