- Annonser -

Torkan orsakar stora problem för djurhållare och Norrtälje kommun har sett över sina möjligheter att bistå i den här besvärliga situationen. Nu är den mark som ägs av kommun inventerad, i syfte att identifiera eventuella områden som inte är utarrenderade och skulle kunna användas för att ta grovfoder till betesdjur.

Kommunen äger främst åkermark runt tätorterna och det mesta är redan utarrenderat. Det som återstår är mindre ytor och dessa ställer vi gärna till förfogande om intresse finns. På den parkmark som ägs av Norrtälje kommun har inte växtligheten tagit sig tillräcklig för att vara användbart som foder.

Norrtälje kommun kommer också att lägga upp kontaktuppgifter på de intressenter som har betesmarker som inte används och kan tänka sig att bistå. Med en förhoppning om att de som behöver betesmark till sina djur ska kunna komma i kontakt med markägare som kan hjälpa till.

Du som har mark som skulle kunna användas

Kontakta kommunikationsavdelningen@norrtalje.se. Tveka inte, din mark kan göra skillnad. Vi behöver namn, kontaktuppgifter och en beskrivning av den tänkta betesmarken samt var marken är belägen.

Du hittar kontaktuppgifter här samt mer information om hur du får hjälp eller kan hjälpa.

Källa: Norrtälje kommun

- Annonser -