Försenad sophämtning norra delarna av Norrtälje kommun

Det är just nu förseningar i sophämtningen i norra delarna av kommunen. Det gäller Hallstavik, Väddö och Herräng med omnejd. Kommunens entreprenör jobbar på att lösa problemet och målsättningen är att komma i fas med hämtningarna så att alla har fått sina sopor hämtade i slutet av denna vecka.