Fortsatt renovering av ledningsnätet i Herräng

0
97

Under vecka 22 till 23 kommer Aarsleff rörteknik och Veolia på uppdrag av Norrtälje Kommun fortsätta att renovera ledningsnätet för spillvatten i Herräng. Denna gång kommer servisledningen mot din lägenhet/villa att renoveras.

Renoveringen sker till största delen med så kallad relining, vilket är en schaktfri metod där befintliga rör stärks från insidan och innebär minimalt med grävarbete. För att härda förstärkningsmaterialet av polyester används vattenånga, som syns tydligt vid lägre lufttemperaturer samt att det kan bli en viss doft av plast medan renoveringsarbetet pågår.

För att renoveringen ska bli klar så fort som möjligt kommer arbeten att pågå även utanför normal arbetstid, vilket man ber om överseende med. Inför varje etapp får berörda fastighetsägare närmare information om arbetet och tider för det.

Renoveringen av ledningsnätet för spillvatten görs för att förlänga systemets livslängd, minimera driftstörningar och för att minska läckagen.