Grävarbete i Grisslehamn påverkar framkomligheten

0
170
Foto: Norrtälje kommun

SVEAB kommer i Norrtälje kommuns regi att utföra grävarbete i Grisslehamn. Arbetet påbörjas under vecka 43 och förväntas som längst pågå i 8 veckor framöver. Framkomligheten i östlig körriktning på vägen mellan Herreviken och Ekbacken kan stundtals bli påverkad. I kartan nedan är aktuell sträcka markerad med rött.