Grisslehamn får nya vattenledningar undre nedre dammen

0
240
Foto: Norrtälje kommun

För att stärka upp vattentillgången för boende i Grisslehamn kommer det under veckan att läggas ner nya ledningar under nedre dammen. Arbetet kommer att utföras med så kallad styrd borrning och beräknas vara färdigt under torsdagen.

–Styrd borrning innebär att man borrar sig under hela dammen med en borrkrona, istället för att man gräver med, säger Staffan Nilsson på VA-avdelningen i Norrtälje kommun.

Arbetet bör inte innebära någon störning utöver en viss byggtrafik på vägen mellan Herreviken och Ekbacken.