Grisslehamn vill sänka hastigheten till 40 km/t

0
257
Vyöver Albert Engströms ateljé Grisslehamn

Redan 2011 beslutade Trafikverket om att länsväg 283 som går genom Grisslehamn skulle ha 40km/t som hastighetsgräns. Nu vill Grisslehamns Samfällighetsförening att tätortens alla samfällda vägar ska ha samma hastighet som länsvägen.

Redan för ett år sedan begärde därför samfälldheten i en skrivelse till Länsstyrelsen detta. Norrtälje kommun, Polismyndigheten och Trafikverket var remissinstanser. Kommunen svarade att man var positiv till skrivelsen och dåvarande kommunalrådet Berit Jansson höll i frågan. Polisen hade inget att erinra i frågan. Däremot så avstyrkte Trafikverket ansökan.

Sedan dess har samfälldheten varit i kontakt med länsstyrelsen som påpekar att Norrtälje kommun själva kan fata beslut i frågan. Detta genom att förklara Grisslehamn som tätbebyggt område vilket man har gjort på många andra håll i landet.

Därför har nu frågan väckts hos kommunen om att göra denna ändring. Förutom att hastighetssänkningen innebär större trafiksäkerhet kommer det även få en positiv inverkan på trafikflödet på orten som främst under sommaren är livlig.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här