- Annonser -

– Hallstaviksborna identifierar sin ort som en skärgårdsstad, och det kommer att synas när vi nu bygger om centrumtorget, berättar Sara Johansson, landskapsingenjör och projektledare på gatu- och parkavdelningen.

I höst påbörjas ombyggnationen av Hallstaviks torg, med beräknad klartid i juni 2018. Bland förändringarna hittar vi nya träd, blomrika planteringar, många nya sittplatser över hela torget, fontän, fler cykelställ och utökad belysning. Entrén i de södrare delarna ska bli mer tillgänglig och en mur ska ersättas med trappor och planteringar. Arbetet inleddes 2015 med medborgardialoger under Hallstavikdagen. Sedan dess har möten med medborgare och andra inblandade som företagare och fastighetsägare kontinuerligt hållits.

Under arbetet med medborgare och företagare har flera gemensamma önskemål kommit fram.

– Man vill ha en hög trivselfaktor, med grönska, många sittplatser och att det ska se och kännas genomtänkt och välordnat ut, säger Sara Johansson.

Ett önskemål från Hallstaviksföretagarna har varit att det ska vara ordning och reda på torghandeln med tydligt utmärkta platser och bra möjligheter för större evenemang.

– Det har mynnat ut i att vi ska höja upp den stora parkeringen så att den blir lämpligare att utnyttja för större evenemang. I dag används den redan så, men när nivåskillnaden försvinner blir det trevligare, säger Sara Johansson.

Under tiden bygget pågår kommer delar av torget att vara avstängt, men entréer till butiker och lokaler kommer att hållas öppna.

- Annonser -
DELA