Foto: Norrtälje kommun
- Annonser -

Kommunen har fått många frågor om Björnövägen och reder ut en del frågor nedan:

När kommer hastigheten sänkas?

Kommunen har avsikt att sänka hastigheten från 70 till 50 km/h på delsträckan förbi Brandvaktsvägen under vecka 50.

Varför sänker man inte till 30 km/h?

Kommunen har som policy att begränsa hastigheten till 30 km/h endast utanför skolor och förskolor. På resterande sträckor ska bashastigheten gälla (50 km/h inom tättbebyggt, 70 km/h utanför tättbebyggt område). Förare är dock skyldig att anpassa hastigheten till rådande omständigheter.

Kommer vi få ett övergångsställe?

Övergångsställe är en framkomlighetsåtgärd och anläggs där antal bilar är så pass högt att gående inte hittar en lucka mellan bilarna för att säkert korsa gatan. Än så länge är trafiken på Björnövägen relativt låg, men i takt med bebyggelse och befolkning ökar kan det bli aktuellt med övergångsställen i framtiden. Till dess kommer de röda streck på kartan som korsar Björnövägen utformas som passage.

Men övergångsställe gör att bilen stannar och jag kan komma över gatan tryggare.

Ja, det stämmer, när bilisten har uppfattat att gående har för avsikt att korsa gatan. Gående har också skyldighet att se sig för innan de korsar gatan. Detta brister tyvärr hos vissa gående, då utsätter de sina liv i tron att bilisten har sett dem och kommer att stanna. En passage utan zebra-ränder och ”herr Gårman”-skyltar gör att gående måste se sig för innan de korsar gatan. Mera ansvar faller på gående alltså.

Ska ni bygga gupp så att bilisterna ska sakta ner?

Nej, gupp är dyra för underhåll och irriterande för de som faktiskt håller hastigheten, dessutom försämras även yrkesförarnas arbetsmiljö. Däremot kommer det byggas mittrefuger med sidoförskjutningar, chikaner alltså. De gör i sin tur att förare måste sakta ner att komma förbi. Vi kommer även att montera en hastighetspåminnare så att för snabba bilister får tummen ner. Detta har visat sig ge bra effekt.

När är busshållplatserna och mittrefugerna på plats?

Bussfickorna räknar vi med att de är klara före jul, de permanenta mittrefugerna är på plats på våren. Vi beräknar att vägen i sin helhet är klar och besiktigat i slutet av maj 2018.

Brandvaktsvägen är en enskild väg med egen styrelse, kan vi sätta upp egna 30-skyltar?

Enligt Trafikförordningen får endast kommunen besluta om hastighetsbegränsningen och parkeringsförbud inom tättbebyggt område. Ni kan sätta upp utmärkta hinder och de blåa fyrkantiga 30-skyltar med rekommenderad lägre hastighet.

- Annonser -
DELA