Höjda avgifter för SL-kortet till årsskiftet, oförändrad skatt i landstinget och 82 miljoner till vården (KSON)

SL:s 30-dagarskort höjs med 30 kr 1/1 2019 och kommer att kosta 890 kr/månad. Skatten förblir oförändrad på 12,08 kr per intjänad hundralapp

0
249

Budgeten för landstinget presenterades på tisdagen och här kommer ett utdrag från de viktigaste aspekterna.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) får 82 miljoner kr i ökat anslag. Av dessa ska 22 miljoner kr gå till teknisk justering, 8 miljoner kr till  primärvårdsreform och hela 52 miljoner kr går till övrigt ökat anslag till vården.

Källa: Facebook.

Från vänster: Irene Svenonius (M), finanslandstingsrådet, Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, Gustav Hemming (C), tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdslandstingsråd, Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingslandstingsråd och
Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafiklandstingsråd. Dessa presenterade de väsentliga delarna av budgeten. 

SL:s 30-dagarskort höjs med 30 kronor till årsskiftet och kommer att kosta 890 kr per månad. Detta efter den överenskommelse som Alliansen och Miljöpartiet slöt i landstinget 2016 och som sträcker sig till och med 2019.

Landstingsskatten behålls oförändrad till 12,08 kronor per intjänad hundralapp. En av de största satsningarna i budgeten för nästa år är enligt det blågröna styret 360 miljoner kr som kommer att läggas på att förbättra primärvården.

Enligt finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) har utgångspunkten för budgetarbetet varit att landstinget står på en stark ekonomisk grund men att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt.

– Det kan ses som en självklarhet, men det tål att upprepas. Vi ska banta vår administration, vässa vår byråkrati och städa trappan uppifrån vad gäller regionstyrelsens förvaltning. Det frigör pengar till det som är riktigt viktigt för våra medborgare, säger Irene Svenonius till StockholmDirekt.