I höst börjar man samla in matavfall – Rimbo är först ut

0
239

I oktober startar insamlingen av utsorterat matavfall – först ut blir centrala Rimbo. Det insamlade matavfallet förvandlas på mottagningsanläggningen till biogas och biogödsel.

Man börjar med matavfallsinsamlingen i Rimbo, eftersom området är lagom stort och representerar en blandning av småhus, flerbostadshus, verksamheter och företag.

De i Rimbo som idag får sitt avfall hämtat på måndagar, tisdagar eller fredagar blir först ut med att få matavfallsinsamling. På kartbilden är dessa fastigheter markerat med rosa.

Samtidigt inför man även insamling av matavfall i kvarter 1 i Norrtälje Hamn, som planeras vara inflyttningsklart under sommaren. I väntan på att sopsugen tas i drift sker insamlingen i matavfallskärl.

Berörda ägare av småhus i Rimbo-området kommer i slutet av sommaren få ett brev med information om hur införandet av matavfallsinsamling kommer att gå till. Fram till dess behöver småhusägare inte göra något förutom att fundera på lämplig plats till matavfallskärlet.

Hushåll i flerbostadshus kommer framöver få information från sin hyresvärd eller bostadsrättsförening om hur insamlingen kommer att gå till i fastigheten.

Verksamheter och företag kommer att kontaktas av renhållningsavdelningen för att tillsammans hitta lämpliga lösningar för matavfallsinsamlingen.

När införandet är klart i Rimbo fortsätter man med delar av centrala Norrtälje. I dagsläget kan man inte säga exakt när, men alla berörda får information hemskickad i god tid innan insamlingen startar. När och i vilken ordning övriga områden i kommunen därefter får matavfallsinsamling kommer beslutas om längre fram och meddelas här på webben samt att information skickas till berörda i god tid innan insamlingen startar i ett område.