Infarten till Norrtälje badhus byggs om – trafiken leds tillfälligt om

Bygget av nya vägen till Norrtälje badhus är igång och den sista oktober ska allt vara klart. Om några veckor kommer infarten tillfälligt att flyttas.

Bygget av nya vägen till Norrtälje badhus är igång och den sista oktober ska allt vara klart. Om några veckor kommer infarten tillfälligt att flyttas.

Trafiken leds tillfälligt om
Besökarna till badhuset kan köra den vanliga vägen, med infart från Gustaf Adolfs väg, även under bygget – med undantag för två veckor. Någon gång vid månadsskiftet september/oktober kommer första delen av Idrottsbacken, närmast Gustaf Adolfs väg, att flyttas. Under dessa veckor leds trafiken om och besökarna får köra in på Idrottsbacken bakvägen, via Bolkavägen. Det kommer att vara tydligt skyltat vid ombyggnationen.

Det här är det första steget i ett större projekt där hela Södra Bergen-området ses över.