Kommer avmattningen på bostadsmarknaden att drabba Norrtälje?

0
163

Mycket har skrivits de senaste veckorna om att bostadsmarknaden börjar svalna. Längre säljtider och fallande priser som framförallt har drabbat försäljningen av bostadsrätter.
Anledningarna till detta är säkert flera. Dels har bankerna stramat åt utlåningen och kräver dessutom en ganska hög kontantinsats. Men man har också skärpt upp amorteringskraven vilket har ökat ökat kostnaderna för boendet. Sedan börjar signaler komma allt tätare att såväl Socialdemokrater som Moderater nu tycks vara överens om att man nu måste börja avveckla räntebidragen.

Att kyla av bostadsmarknaden är naturligtvis helt nödvändigt. Vi svenskar har nu lånat 3000 miljarder till bostäder vilket skapat en farlig lånebubbla. De svenska bankerna har också lånat hos utländska banker som nu börjat strama åt. EU har redan i somras krävt att Sverige skall avskaffa räntebidragen. Många ekonomer, både svenska och utländska, har under lång tid rekommenderat en avkylning.

Problemet är dock att detta inte får gå för hastigt. Många av oss minns när bostadsbubblan sprack i början av 90-talet och de problem detta skapade både för privatpersoner, banker och andra företag. Så våra politiker måste handskas varsamt med situationen.

Vad innebär det då för Norrtälje om bostadsmarknaden kyls ned och försäljningen av bostadsrätter stannar upp? Att vi är där bekräftas av att man redan beslutat göra om en del bostadsrätter till hyresrätter. Problemet är naturligtvis att det  byggs väldigt mycket
bostadsrätter i vår kommun vilket på sikt kan skapa problem för byggherrarna. Redan har
man börjat konvertera bostadsrätter till hyresrätter också i Norrtälje kommun. Flera stora
fastighetsägare i övriga landet erbjuder idag avgiftsfrihet i flera år om man köper en bostadsrätt!

Ett annat problem som kan vara värre för Norrtälje kommun är de enorma investeringar kommunen gjort för att exploatera marken i hamnen och som finansierats genom lån. Tanken är ju att dessa investeringar skall återföra pengarna till kommunkassan och byggbolagen skall stå för hela exploateringskostnaden. Men vem skall betala om inte projektet kan fullföljas och husen inte byggs? Lägenheterna i hamnen kostar mycket pengar och finns inte köparna så strandar naturligtvis projektet.

Avgångna oppositionsrådet Kjell Jansson (M) sade i samband med uppstarten av hamnprojektet att det enda verkliga hotet mot nybyggnationen var konjunktursvängningar eller andra ändringar i de ekonomíska förutsättningarna.

Bristen på bostäder i vår region är dock fortsatt stor och skapar därmed en stark efterfrågan. Men kanske blir det mest hyresrätter man bygger i framtiden? Men även med hyresrätter skapar de höga kostnaderna vid nybyggnation ett problem med dyrt boende.