- Annonser -

Turerna kring den gamla Brandstationen har varit många. Kulturen som under lång tid var belägen i huset fick till slut avstå lokalen trots tidigare politiska löften. Istället valde Norrtälje kommun att renovera upp fastigheten för restaurangkedjan Harrys räkning. Dock så har allt inte gått som man har tänkt sig och hyresavtalet som Norrtelje Nyheter har granskat ställer stora frågetecken kring kommunens agerande. Det var redan i slutet av 2016 som kommunen inledde förhandlingarna med Norrtäljekrögarna bakom Ett Glas och franchiseföretaget Harrys enligt källor Norrtelje Nyheter har talat med. Ett hyresavtal stod slutligen klart i februari 2017. Hyresavtalet skrev med Norrtäljes krögare i bolaget Elmsta udde AB som ställde en bankgaranti på ca 900 000 kr som säkerhet.

Renoveringen dubbelt så dyr
De första signalerna från kommunen var att renoveringen skulle landa på ungefär 7 miljoner kronor. Eftersom man underarbetets gång med lokalerna upptäckte stora brister på bland annat takbjälkar så slutade notan på ca 14 miljoner.

Hyresrabatt
Hyresperioden är tioårig och startade den 1 september 2017. Men årshyran på 1 085 975 kronor är år ett rabatterad med halva beloppet. Från år 2 som gäller perioden 180901-190831 har kommunen och gett en hyresrabatt på 25 % som motsvarar drygt 270 tusen kronor. Varför denna rabatt har givits är oklart men kan första året ha sin förklaring i att en stor del av perioden har varit renoveringsperiod.

Hyresnivån
Enligt Norrtälje kommun har anpassningskostnaden för Harrys landat på 6,8 miljoner. I klartext är det de kostnader som kommunen åtagit sig för att anpassa lokalerna till restaurang. Eftersom det har skrivits ett 10-årigt hyresavtal och kommunen hänvisar till att denna kostnad ligger på hyran så gör det att kommunens hyresintäkt på de 605 kvadratmetrarna blir 405 975 kronor när hyran betalas till fullo. Det ger en hyresintäkt på 671 kronor per kvadratmeter jämfört med de marknadsmässiga hyrorna i staden som ligger på minst det dubbla till över 2000 kronor enligt andra företagare Norrtelje Nyheter har varit i kontakt med.

I hyran ingår dessutom uppvärmning, snöröjning & sandning samt underhåll av bland annat fasaden vilket är standard då kommunen äger fastigheten.

Dålig affär
Förhoppningen är naturligtvis att kommunen kommer att få en lång och trogen hyresgäst i Harrys. Om hyresavtalet dock skulle upphöra inom de tio åren eller om kommunen fortsatt inte skulle få en hyresgäst som vill bedriva restaurangverksamhet om den nuvarande skulle sluta så kommer projektet att kosta mycket pengar för medborgarna.

Uppskattas kommunens drift och underhåll inklusive värme till ca 300.000 kronor per år så blir den totala intäkten dryga 100.000 kronor per år de första 10 åren. Om detta skulle vara den gamla brandstationens öde så kommer det att ta 70 år innan investeringen har lönat sig.

 

- Annonser -