Kommunstyrelsen ökar anslaget till byggnationen av Rimbo kulturscen

0
335
Grundläggning av Rimbos nya skola. Foto: Norrtälje kommun

Rimbo kulturscen som byggs som en integrerad del i den ny skolan i Rimbo har under en lång tid fått ta emot stor kritik, inte minst från Rimbo-borna själva. Anledningen har varit att man helt enkelt inte tycker att deras önskemål och behov har uppfyllts och att kommunen har varit för snåla gällande kulturscenens kostnad. Men nu har kommunstyrelsen fattat beslut om att öka investeringsanslaget med hela 14 980 000 kronor.

Kommunstyrelsens beslut från den 30 januari 2017 innebar att kommunen avsatte drygt 19 miljoner för den nya scenen. Men nu föreslås nya funktioner för användning, samverkan och möjligheter till större kulturellt utbud som inte kan inte tillgodoses genom den tidigare föreslagna planen för aula och kulturscen. Det nya beslutet innebär alltså att kommunen ökar investeringsanslaget med nästan 15 miljoner.

Nu går ärendet vidare till Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.