Lägsta pensionsåldern höjs till 64

0
207

Den lägsta åldern att ta ut allmän pension höjs från 61 till 64 år under en tioårsperiod. Det är den enskilt största förändringen i den blocköverskridande pensionsöverenskommelse som presenteras i dag rapporterar Aftonbladet.

Överenskommelsen är en riktig kalldusch för alla som tänkt att sluta jobba tidigt. Höjningen kommer att ske i flera steg. 2020 höjs åldersgränsen från 61 till 62. Tre år senare justeras den upp till 63, och 2026 ska förändringen vara helt genomförd.

Uppgörelsen innebär också att rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden förlängs från 67 till 69 år. Även den förändringen görs stegvis fram till år 2023.

Källa: Aftonbladet