LEDARE: Nu har kommunen sin chans att uppfylla regeringsmålet om fiber till alla

0
503

Exakt 300 år efter rysshärjningen som ödelade stora delar av Roslagen kom en ny ockupant vid namn Alfrida. Sårbarheten i den infrastruktur som vi så lätt tar för givet har till viss del svetsat oss samman men också visat på sårbarheten i det moderna samhället. Två hål i väggen som vi förutsätter ska fungera visar sig vara en akilleshäl men inte minst aktualiseras också frågan om vårt samhälle som är beroende av telefoni och internet nu borde avkräva ett kraftfullt agerande från kommunens sida när det gäller den segdragna utbyggnaden av fibernätet.

Vatten och el tillhör förmodligen majoritetens behov vid en katastrof som Alfrida faktiskt har varit för många av kommunens invånare. Att vi så här långt kan konstatera att det inte finns några direkta personskador kopplade till ovädret får ses som ett mindre mirakel. Men för många personer med tex trygghetslarm så är också sårbarheten stor när det gamla kopparnätet ligger som upphackad spagetti på marken och telefonkunder får besked om att man ska få vänta upp till 4 månader innan uppkopplingen är återställd.

När vardagen så sakteliga återfinner sig är det fortfarande många som under lång tid kommer att få vänta på att kunna ringa i sin telefon eller kunna använda sitt ADSL-modem för att sköta många av vardagens bestyr som
numera är flyttat till internet.

Jag själv gjorde ett aktivt val att välja trådlöst modem för ett antal år sedan då kopparuppkopplingen var svajig. Jag valde en leverantör som begränsade antalet abonemang runt en mast för att säkerställa att uppkopplingen höll god hastighet.

Men problemet i vackra Roslagen är att alldels för många med samma abonnemang som kanske bor i Stockholm tar med sig samma typ av tjänst och helt plötsligt har abonnemanget som skulle garantera en hastighet gjort masten överbelastad och gör att en flitig användare av internet sedan 1991 drömmer tillbaka till hastigheten av ett 14.4-modem.

Det mobila internetet är ingen framtida väg att gå och är redan nu på många håll underdimensionerat för användarnas behov.

Jönköpings kommun meddelade i veckan att man nu i enlighet med regeringens mål att alla ska vara uppkopplade på fiber senast 2025 nu också genomförs genom deras egna elbolag Jönköpings Energi. Ett beslut förenat med stora kostnader men som bygger på argumentet att alla i kommunen har rätt till detta. Dessutom ska större delen av utbyggnaden vara färdig senast 2020.

I Norrtälje har vi tvärtom haft en segdragen process där olika aktörer på marknaden inklusive kommunens eget bolag Norrtälje Energi har skapat både förvirring och splittring i kommunens olika delar då medborgarna har delats upp bland aktörernas olika intresseanmälningar. Vissa aktörer vann de mest attraktiva områdena och nu återstår de mindre lönsamma.

Men efter stormen har nu kommunen an möjlighet att ställa allt till rätta och visa att kommunens devis om allas lika värde är något som man verkligen arbetar för.

Förslagsvis samlar man nu alla aktörer på fibermarknaden som på riktigt har möjligheten att gräva och installera. Många av dessa aktörer har redan på olika sätt nu närmat sig byggstarter men på många håll saknas fortfarande en del anmälningar för att det ska vara möjligt.

Här kan kommunen genom att aktivt stödja fiberaktörerna med ekonomiska garantier för att få ihop den ekonomiska biten på lång sikt garanterat få sin investering tillbaka. Samtidigt kan man också föra dialog med tex Vattenfall att så långt det är möjligt hjälpas åt med att säkerställa att stora delar av det luftburna elnätet också grävs ner tillsammans med fibern. Det kallas i folkmun för planering.

Det finns inga försäkringar mot att en storm som vi nyss genomgått inte kommer att ställa till problem för dem som drabbas. Det är inte Vattenfall, kommunen eller telefonbolagens fel att en storm sveper över vår vackra kommun. Men kommunen ägs av sina medborgare liksom till stor del Vattenfall och om man nu vill göra vårt fantastiska Roslagen mindre sårbart för kommande stormar eller kriser, då finns nu en möjlighet större än någonsin.

Daniel Toresson
Ansvarig utgivare Norrtelje Nyheter