Många ”potthål” på vägarna i kommunen

0
134

Gropar och sprickor dyker nu upp på våra vägar och gator i Norrtälje stad, Rimbo och i Hallstavik.

Vägarna har lidit extra mycket i vinter på grund av den varierande väderleken. Vintern kom sent på säsongen, och har medfört att våra gator farit mycket illa.

– Den milda vintern har brutit ned våra gator och temperaturen har ofta pendlat mellan plus och minus. Det bildas vatten i groparna på dagen och så fryser det igen till natten. Alla våra beläggningar mår dåligt av det här, säger Tom Johansson biträdande park- och gatuchef.

Den långa våta och varierande vintern har också bidragit till att det gått åt mycket halkbekämpningsflis och salt.

Stora insatser pågår nu för att åtgärda skadorna efter den milda vintern. Man åtgärdar asfaltskador och potthål löpande på det kommunala gatorna i Norrtälje stad, Rimbo och i Hallstavik. Samtidigt påbörjas sandupptagningen på våra gator.

– Vi hade naturligtvis hoppats på ett isigt och snöigt vägunderlag med kyla för perioden november till mars. Det skyddar bland annat vägarna förutom att det ger en trevligare vintermiljö. Gator som vi räknat med ska hålla två, tre år till kommer vi att vara tvungna att utföra större reparationer på redan i år. Men en del insatser måste vi tyvärr flytta till nästa år, säger Tom Johansson.

Nu kan du hjälpa till att rapportera in skadorna! Beskriv felet, ange adress på den berörda platsen, ta gärna en bild på platsen som skickas med i felanmälan som görs till kommunen här!