Foto: Norrtälje komun
- Annonser -

Området vid Lommarstranden utvecklas i två etapper där delen närmast sjön Lommaren påbörjas först med cirka 420 bostäder i olika upplåtelseformer och storlekar. Hälften kommer utvecklas som hyresrätter och området behöver en ny förskola med sex avdelningar. Området utvecklas tillsammans med sex olika samverkansparter.

Lommarstranden är redan idag en samlingsplats för hela Norrtälje. Här finns grönområden med goda möjligheter för friluftsliv och motion. I sjön Lommaren har fiske och vattenaktiviteter länge varit populärt, precis som skridskoåkning och skidor på vintern. Med stadsnära naturliv finns här alla möjligheter för ett hållbart boende i ett barnvänligt område med naturen inpå knuten.

Projektet har under hösten och vintern tagit stora steg närmare genomförandet tillsammans med byggherrarna och just nu pågår kvalitetssäkring hos alla samverkansparter av viktiga detaljer runt infrastrukturen, samtidigt som planhandlingarna förbereds för samrådet under våren 2018. Underlag för investering av infrastruktur beräknas kunna vara klart före sommaren 2018. Det innebär att områdets första etapp med 420 bostäder ska kunna få en möjlig byggstart 2019.

Lommarstranden är ett vackert område, samtidigt som förutsättningarna innebär komplicerade frågor att lösa. I området finns ett starkt kulturminnesskydd, skyddade naturvärden sjön Lommarens strandskydd. Därför är det ett stort kliv framåt i projektet att riktlinjerna och avvägningar nu kunnat presenteras och att arbetet nu kan gå vidare mot att utarbeta detaljer i utformningen, detaljplanen och så vidare för att åstadkomma ett modernt och tryggt boende nära både storslagen natur och stadens utbud.

Etapp 1 innehåller ca 420 bostäder, förskola m.m. och etapp 2 innehåller ca. 750 bostäder förskolor m.m. Området innehåller övergripande olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar.

Foto: Norrtälje kommun
- Annonser -