Norra Europas största trähusprojekt – Bygget av de första hyresrätterna i Norrtälje hamn startat

De första hyresgästerna planeras kunna flytta in i maj 2020. Alla tre kvarter beräknas vara helt färdiga år 2022.

Charlotte Köhler, ny samhällsbyggnadsdirektör i Norrtälje kommun. Källa, Norrtälje kommuns hemsida

Byggandet av hyresrätter i Norrtälje hamn är nu startat och ska byggas i trä för att hålla nere klimatpåverkan för att passa in i Norrtälje hamns hållbarhetsprofil, uppger kommunen. Lägenheterna är i olika storlekar, fördelade på fyra till fem våningar och verksamhetslokaler i bottenvåningarna. I första kvarteret byggs 143 hyresrätter.

 –  ”För Norrtälje Hamn har vi en hög ambitionsnivå och hållbarhetsprofil och Slättös trähusprojekt stämmer väl in på det”, säger Charlotte Köhler, som är ny samhällsbyggnadsdirektör kommunen

Norrtälje Hamn är en ny stadsdel och förväntas dubbla Norrtäljes stadskärna. Ambitionen är att bygga 2000 bostäder, parker, torg, kajstråk och många möjligheter för handel, rekreation, service och kultur.

 –  ”Det är miljömässigt en fördel med träproduktion, vilket går i en linje med våra interna beslut om att göra bra miljöval. Norrtälje Hamn är en ny stadsdel och det passar att Slättö att delta i den utvecklingen”, säger Jens Lackmann utvecklingschef på Slättö Förvaltning AB i pressmeddelandet.

Totalt ska tre hyreskvarter byggas i Norrtälje Hamn. Arbetet med pålning och garagebygge förväntas pågå till slutet av vintern, därefter ska husen byggas. I maj 2020 ska de första kunna flytta in enligt planen och samtliga tre kvarter beräknas stå färdiga 2022. Det framgår inte i pressmeddelandet vad kostnader beräknas bli och om detta påverkar kommunens lån.