- Annonser -

I vår byggs en ny väg upp till badhuset i Norrtälje stad. Vägen ska breddas, och får en gång- och cykelbana intill.

2014 öppnade nya badhuset på Södra bergen i Norrtälje stad, och blev en stor succé där antalet besökare hittills överträffat förväntningarna med god marginal. Men allt har inte varit lovord: under åren har infartsvägen till badhuset fått omfattande kritik, både för sträckning, kvalitet och brist på skyltning. Men nu ska det bli ändring. Vid sitt möte den 23 oktober beslutade kommunstyrelsen att satsa investeringspengar på en ny infart mot badhuset, som ett första steg i en översyn av Södra Bergen.

Just nu förbereder samhällsbyggnadsavdelningen ett underlag för upphandling av entreprenören som ska utföra arbetet med infartsvägen, och förhoppningen är att den nya vägen ska vara på plats under sommaren 2018.

– Vägen in mot Södra Bergen kommer att bli bredare och rakare, och det blir en gång- och cykelväg vid sidan om. Vi planerar också för en separat fil för vänstersväng för trafiken på Gustaf Adolfs väg, säger Thomas Tengheden, kommunens projektledare för vägbygget, som just nu jobbar med att ta fram upphandlingsunderlaget.

Tim Greneby är badchef i Norrtälje kommun, och han är glad över att det nu blir en bättre och säkrare infart till badhuset.

– Vi har fått många kritiska synpunkter från besökarna, och det är skönt att vägen nu blir åtgärdad. Jag hoppas att det nya vägbygget kan bereda plats för ytterligare några parkeringsplatser eftersom det under skollov och helger ofta blir helt fullt på nuvarande parkering, säger han.

Det här är det första steget i ett större projekt där hela Södra Bergen-området ses över. Hur omfattande nästa steg blir är för tidigt att säga, men det finns planer på att se över möjligheten att anlägga en gångväg ned mot Pythagoras industrimuseum vid Verkstadsgatan. Det blir dock en senare politisk fråga, eftersom det krävs ytterligare beslut om investeringspengar.

Källa och bild: Norrtälje kommun

- Annonser -