Norrtälje störtdyker igen när företagarna betygsätter företagsklimatet i kommunen

0
198

I den årliga företagsklimat-undersökningen från Svenskt näringsliv får nu kommunen sitt sämsta resultat sedan 2002. För tredje året i rad tappar kommunen i betyg och står nu inför en stor utmaning att vända den negativa trenden. Dock får vi vänta på kommunens placering i riksjämförelse till september då rankinglistan publiceras.

På frågan om hur företagarna ser på de kommunala tjänstemännens attityder till företagande så har kommunen sen 2015 tappat 0,6 enheter från 3,37 till 2,75 på en 6-gradig skala.

Samma fråga men hur de förtroendevalda ser på företagandet tappar kommunen ännu mer. Från 3.48 2015 till 2.81 2017 vilket ger 0,67 enheter.

Kommunens service till företagarna sänks från 3,01 till 2,48 och mönstret går igen i många av de frågor som ställs. På frågan om hur företagarna ser på dialogen mellan företagare och kommunledning sker också där en stor förändring med bottennoteringen 2,44 (-0,64) vilket stämmer väl överens med den tidigare kritiken från större delen av kommunens företagarföreningar gällande de förtroendevaldas ovilja att se helheten kring företagandet och vikten av landsbygdsskolor och en levande landsbygd.

Undersökningen har genomförts i hela landet bland 31.000 företagare och 7.000 förtroendevalda.

Källa: Svenskt Näringsliv