Norrtäljes gymnaster får hoppgrop i Campus Roslagen

Inne i tillbyggnaden kommer det att finnas plats för två parallella banor med varsin hoppgrop i slutet av respektive bana.

Frågan kring hoppgrop har dragits i långbänk under ett antal år. Kommunen har nu beviljat investeringspengar till Campus Roslagen AB för att bygga ut hoppgropen i Campushallen.

Tidigare planer på att bygga hoppgropen vid Roslagsskolan avbröts 2017 och det beslutades att Campushallen var mer lämpligt. Finansiering är nu klar och kultur- och fritidsförvaltningen kommer att hyra utrymmet av Campus Roslagen.

Plats för två parallella banor
Hoppgropen kommer att placeras i en utbyggd del av Campushallen, till höger om entrén, där det idag finns en gång- och cykelväg. Utbyggnaden kommer att bli drygt 350 kvm och ge plats för två parallella banor med varsin hoppgrop i slutet av banan.

Hoppgropen beräknas vara klar under hösten 2019
– Det är svårt att säga hur lång tid det kommer att ta, men projekteringen tar säkert ett par månader och sedan tas det fram ett förfrågningsunderlag för en upphandling. Jag kan tänka mig att utbyggnaden kan vara klar någon gång under hösten 2019, säger Ulf Linderholm, VD på Campus Roslagen AB, som formellt är hyresvärd för Campushallen, på kommunens hemsida