Ny återvinningsstation vid Görla ÅVC

0
221

Återvinningsstationen vid Görla ÅVC har bytt plats. Den nya återvinningsstationen finns placerad på Gösvägen inom Görla industriområde.

Anledningen till flytten av återvinningstationen är att ge mer plats åt förpackningsåtervinningen samt möjlighet att besöka stationen även när Görla ÅVC är stängd. Återvinningsstationen gör det möjligt för boende att lämna sina pappers-, plast-, metall-, glasförpackningar samt tidningar till återvinning.