Ny reglering av stadskärnans parkeringar

0
218

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 maj 2018 så beslutades att införa en ny parkeringsreglering för Norrtälje stadskärna med parkeringsavgift, zonindelning och ny tidsreglering.

De två första timmarna kommer även i fortsättningen att vara gratis och därefter kommer parkeringen vara avgiftsbelagd. Den nya regleringen av stadskärnans parkeringar planeras att införas sommaren 2018.

Röd zon: Tidsreglering 30 – 60 minuter kl. 09.00 – 18.00 (09.00 – 13.00).
Orange zon: Tidsreglering 1 – 2 timmar kl. 09.00 – 18.00 (09.00 – 13.00).
Gul zon: 2 timmar gratis parkering och därefter 15 kr/timme i avgift kl. 09.00 – 18.00 (09.00 – 13.00).
Grön zon: 2 timmar gratis parkering och därefter 10 kr/timme i avgift kl. 09.00 – 18.00 (09.00 – 13.00).

Med detta vill kommunen att man ska skapa en jämnare beläggning på stadskärnans parkeringar och få en bättre rotation på parkerade fordon och få ökad tillgänglighet för korttidsparkering för besökare, vilket men också tror gynnar näringslivet.