- Annonser -

Med anledning av de av de förhöjda Trikloreten-värdena i vattnet på Rådmansö skola, har man har nu även fått svar på de luftprover man tagit och även de visar värden långt under de gränsvärden som finns, och enligt IVL Svenska Miljöinstitutet betyder det närmaste obefintliga risker för dem som vistats i lokalerna.

Vattnet i brunnen klassas fortfarande som otjänligt och man kommer därför koppla in en separat vattentank till skolans vattensystem.

Därför kommer terminen starta som planerat på onsdag den 10 januari och elevernas skolgång kommer inte påverkas. Personal på Rådmansö skola har fortsatt direktkontakt med berörda vårdnadshavare.

- Annonser -
DELA