Ofarlig rök kan synas i Nysättra och Herräng

0
283
Foto: Norrtälje kommun

Mellan den 27 november och 1 december kommer rökspårning att ske i spillvattenledningarna. Rökspårning ska minska risken för översvämning i avloppsreningsverken.

Periodvis drabbas avloppsreningsverken i Nysättra och Herräng av höga flöden som påverkar verken negativt. Det rör sig om till exempel regnvatten och grundvatten som kommer in i ledningarna för spillvatten. Vi behöver utreda var vi har inläckage i ledningarna och även om det finns felkopplingar.

Som första åtgärd kommer därför kommunens driftentreprenör, Veolia Sweden AB, tillsammans med POLLEX AB att göra en inventering av ledningsnätet med metoden rökspårning.