Osund relation mellan Norrtelje Tidning och Norrtälje Kommun – Bryter mot lagen

Norrtelje Tidning har under åren 2014-2018 fakturerat minst ca 4,3 mkr för diverse annonsering. Något avtal finns inte mellan kommunen och tidningen.

0
493

Norrtelje Nyheter kan nu avslöja att kommunen köpt produkter för minst cirka 4,3 mkr under perioden 2014-2018 av Norrtelje Tidning, detta utan att upphandling skett och utan avtal. Detta är ett övertramp mot lagstiftningen och extra känsligt då det rör sig om press/media.

”Du önskade uppgift om vad Norrtelje tidning/Norrtelje tidning Mittmedia, org. Nr 556079-2797 fakturerat kommunen.

För perioden 2014-01-01—2018-10-31 är det enligt leverantörsreskontra SEK 4 341 601,34″, säger Sandra Bombas chefsjurist på Norrtälje Kommun

”Det finns inga avtal med Norrtelje tidning”, säger Sandra Bombas chefsjurist på Norrtälje Kommun

Den 12:e november 2018 hölls kommunfullmäktige och ett av beslutet som stod på agendan var att annonsera dagordningen i Norrtelje Tidning, klicka på länken och gå till 28 minuter för att se själv. Enligt uppgift så var uppfattningen hos de förtroendevalda politiker att detta behövdes göras för att kommunallagen säger så. När beslutet skulle behandlas så anförde Catarina Wahlgren (V) att inkludera även Norrtelje Nyheter och Radio Roslagen. Beslut togs i ärendet att enbart annonsera i Norrtelje Tidning av samtliga partier förutom Vänsterpartiet.

Till saken hör att Norrtelje Nyheter och Radio Roslagen når ut till allmänheten och att alla artiklar och program är gratis. Norrtelje Tidnings produkt bygger på att du betalar för en prenumeration och att allmän information inte är tillgänglig för allmänheten, du behöver betala om du inte ska mötas av en så kallad betalvägg.

Norrtelje Tidning erhåller presstöd för sin verksamhet, ett system som starkt kritiseras av bland annat gratistidningarnas branschorganisation. Utöver detta har kommunen gynnat detta företag utan att upphandling har skett och utan avtal.

När en kommun ska handla produkter och tjänster så lyder den under Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Lagen reglerar i detalj hur en kommun får köpa varor, tjänster och produkter. Överstiger beloppet 505.000 kr är lagstiftningen tydlig på området. Syftet med denna lag är att säkerställa konkurrens och att otillbörligt gynnande av enskilda företag ska förhindras.

Lagstiftningen är till för att säkerställa att en kommun får bästa möjliga konkurrensutsättning så att den köper in det som behövs till ett bra pris, och på detta sätt inte slösar med skattemedel. Varje slösad skattekrona kan ses som en stöld från medborgarna. Kommuner, landsting, myndigheter och firmor som är ägda av det offentliga lyder under LOU.

”Inga kommentarer”, säger Per Lodenius (C) via sin pressekreterare

En av de personerna som var med och fattade beslutet på kommunfullmäktige var Per Lodenius (C), riksdagsledamot, som deltagit i Public Service-utredning om oberoende media. Det är den nya finansieringen med skatt för SVT, SR mfl som har utretts. Att samtidigt lokalt gynna en enskild aktör med centerpartiets tillhörighet är mycket anmärkningsvärt.

Detta väcker frågan om kommunen har följt lagen. Norrtelje Nyheter och Radio Roslagen kommer att vidta rättsliga åtgärder med anledning av det inträffade för att få klarhet i frågan.