Otjänligt vatten på Rådmansö skola

0
191

Ett provsvar som kom in under fredag eftermiddag på ett kemiskt vattenprov visar att vattnet på Rådmansö skola är otjänligt. Vattenprovet visar på otillåtet hög halt av Trikloreten. Ny provtagning kommer att ske idag måndag 18/12 och tills man fått ett godkänt provsvar kommer kommunen att köra ut vatten till Rådmansö skola.