Otjänligt vatten vid Sandvikens badstrand

0
360

Vattenprov taget 4 juni vid Sandvikens badplats Väddö visade på en hög halt E.coli bakterier. Det gör att vattnet betraktas som otjänligt och bad sker på egen risk.
Skyltar är uppsatt vid badstranden och man avråder från bad tills provresultat visar att vattnet är tjänligt. Nytt prov är taget, svar kommer preliminärt under vecka 24.