- Annonser -

På grund av arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet vara avstängt torsdag den 15 februari, mellan klockan 22.00 – fredag den 16 februari klockan 06.00. Berörda områden är Timmervägen, Envägen, Kusbyvägen, Magistervägen, Ljungvägen, Solrosvägen och Skogsvägen.

Under tiden arbete pågår kan vattnet komma tillbaka för att sedan stängas av igen, håll därför kranar stängda under pågående arbete.

Tappa upp den vattenmängd som kan behövas under avstängningen och stäng därefter samtliga kranar.
Då vattenleveransen åter fungerar, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren innan övriga kranar används. Om ni upplever grumlighet eller missfärgat vatten, spola tills klart vatten kommer. Normalt kan spolning ta mellan 30-60 minuter.

- Annonser -