Planerat underhållsarbete – Hallstavik

Planerat underhållsarbete Kusbyvägen kommer utföras från torsdag 2018-02-01 och cirka två veckor framöver.

Punktinsatser kommer att utföras, det kommer därför att vara begränsad framkomlighet på vägarna i området.
Under perioden kan abonnenter i området uppleva lägre vattentryck och kortare avbrott i vattenförsörjningen. Även grumlighet i dricksvattnet kan förekomma och detta kan vara en följd av arbetet på ledningsnätet. Spola i kranarna tills klart vatten kommer.
Arbetet berör abonnenter på delar av Kusbyvägen, Magistervägen, Solrosvägen, Envägen, Skogsvägen, Timmervägen och Ljungvägen i Hallstavik.