- Annonser -

Underhållsarbete kommer att utföras på Sjömansgatan i höjd med nummer 9 onsdag 28 mars mellan kl. 08.00 till cirka kl. 16:00. Punktinsatser kommer att utföras. Det kommer därför att vara begränsad framkomlighet på vägarna i området.
Eventuella driftstörningar i vattenleveransen kan förekomma under dagtid. Om du upplever grumlighet i dricksvattnet kan detta vara en följd av arbetet på ledningsnätet. Spola i så fall i kranarna tills klart vatten kommer. Arbetet berör abonnenter på Sjömansgatan, Strandvägen, Fiskaregatan och Drottning Kristinas väg. Berörda abonnenter har fått information i  brevlådan.

- Annonser -