- Annonser -

Fram till den 28 februari kommer del av Planetvägen mellan Vätövägen och Asteroidvägen vara enkelriktad norrut. Detta med anledning av byggnation av gång- och cykelbana.

- Annonser -