Räddningstjänsten varnar återigen för ”falska sotare”

0
116

Räddningstjänsten i Norrtälje kommun varnar återigen för ”falska sotare” som genom aggressiv försäljning och skrämseltaktik kontaktar husägare runt om i kommunen. Som argument i försäljningen så anges att husägare kan bli skadeståndsskyldiga, något som Räddningstjänsten avisar. Norrtälje kommun har idag avtal med två sotningsföretag, Norrteljesotarna och AB Roslagssotarn och dessa företag ringer inte runt till kommunens fastighetsägare utan skickar ut avier med meddelande om tid när sotning kommer att ske. Läs Räddningstjänstens meddelande här!

 

⚠️Varning för ”falska sotare” ⚠️

Vi vill uppmärksamma alla fastighetsägare på att det inte finns något lagkrav på rengöring av ventilation från kök och badrum i privata villor.

Vid flera tillfällen har vi blivit uppmärksammade på att företag ringer runt till fastighetsägare i kommunen och uppmanar dem att köpa deras tjänster. Det kan handla om sotning av eldstäder, rensning av köksfläktens imkanal eller ventilationsrengöring.

Företagen som ringer kan verka hotfulla och påtvingande och de uppger att det handlar om lagstadgade arbeten som måste utföras för att undvika skadestånd, vilket inte stämmer.

Du måste alltså inte köpa dessa tjänster av företagen som ringer om du inte vill.

När det gäller eldstäder har Norrtälje kommun avtal med två sotningsföretag, Norrteljesotarna och AB Roslagssotar’n.

Inget av dessa företag ringer till fastighetsägare för att boka tid för den lagstadgade sotningen av eldstäder utan skickar avisering med datum och tid via post.

Räddningstjänsten i Norrtälje kommun