Rådmansö skola

0
225

Fredagen den 16 december visade resultat av provtagning av vattnet (som gjordes den 5 december) att vattnet på skolan var otjänligt. Som en försiktighetsåtgärd kommer därför Rådmansö skola att stängas från tisdag 19 december.

Orsaken till att vattnet i provet var otjänligt fortsätter att utredas. I dag måndag har ytterligare prover tagits på vattnet men svaret kommer tidigast på fredag 22/12. Som ytterligare en försiktighetsåtgärd kommer även luftprover att tas under tisdagen.
Resterande dagar av terminen kommer eleverna att vara på Lommarskolan för fritidsaktiviteter.