Renovering av ledningsnätet i Herräng

0
215

Under vecka 4 till 7 kommer Aarsleff rörteknik och Veolia på uppdrag av Norrtälje Kommun att renovera ledningsnätet för spillvatten i Herräng.

Renoveringen sker till största delen med relining, vilket är en schaktfri metod där befintliga rör stärks från insidan och innebär minimalt med grävarbete. För att härda förstärkningsmaterialet av polyester används vattenånga, som syns tydligt vid lägre lufttemperaturer samt att det kan bli en viss doft av plast medan renoveringsarbetet pågår.

För att renoveringen ska bli klar så fort som möjligt kommer arbeten att pågå även utanför normal arbetstid. Inför varje etapp kommer berörda fastighetsägare att få närmare information om arbetet och tider för det.

Renoveringen av ledningsnätet för spillvattengörs för att förlänga systemets livslängd, minimera driftstörningar och för att minska läckagen.

Källa: Norrtälje kommun