Rodengymnasiet, en av skolorna som bryter mot rökförbudet

0
241

Fyra av tio högstadie- och gymnasieskolor i länet bryter mot rökförbudet på skolgårdar visar ny granskning. Både rektorer och kommuner tar för lätt på förbudet enligt länsstyrelsen.

Rodengymnasiet är en av de skolor där det röks på skolgården enligt kontroller.

– Skolan ska inte vara ett ställe där man lär sig röka, säger Suzanne Bengtsson, utredare på länsstyrelsen till Dagens Nyheter.

Trots att rökrutor förbjöds redan 1994 bolmas det för fullt på skolgårdarna. Länsstyrelsen omfattande granskning av 128 skolgårdar i länet visar att hela 41 procent av skolorna bryter mot rökförbudet. Stickprovskontroller avslöjade rökare på totalt 52 skolgårdar; 20 högstadieskolor och 32 gymnasieskolor. På mer än hälften hittades fimpar eller andra spår av rökning.

Rektorerna ansvarar för att förbudet följs och skolor som inte sköter sig kan få föreläggande eller vite. Men få kommuner prioriterar röktillsynen. Länsstyrelsen erbjuder nu samtliga kommuner bidrag på 1.000 kronor per skolgård för kontroller under året.

Regeringens nya lagförslag är att alla uteperronger, lekplatser, idrottsplatser, busshållplatser, liksom uteserveringar och entréer ska vara rökfria från och med nästa år. Folkhälsomyndigheten välkomnar den nya tobakslagen.

Källa: Dagens Nyheter