- Annonser -

Den genomförda utbyggnaden av VA i kommunen kommer nu att ge boende i bland annat Enviken kommunalt vatten och avlopp. Det kommunala vattnet och avloppet är en del i kommunens satsning som just nu pågår i flera delar av kommunen och som kritiserats för att man överskridit budgeten
med ca 300 miljoner.

- Annonser -
DELA