Spår av björn i Norrtälje kommun

0
403

Under fjolåret genomfördes spillningsinventering av björn i Dalarnas och Gävleborgs län. För att få en heltäckande bild av björnstammen i den sydliga delen av utbredningsområdet deltog även Stockholms län. Övriga deltagande län var Värmland, Örebro, Västmanland och Uppsala.

Svenska Jägareförbundet i Stockholms län organiserade insamlingen av prover och totalt sju prover skickades in för analys.

Resultaten är nu klara. Av de sju inskickade proverna var två från björn i Norrtälje kommun. Det ena är insamlat vid Söderby-Karl och det andra sydost om Riala.

Laboratoriet som genomförde de genetiska analyserna fick inte fram tillräckligt med DNA för att kunna göra individbestämningar av proverna, så det går inte att säga om det rör sig om en eller två björnar.

Källa: Länsstyrelsen