Spolning av vattenledningsnätet

0
208

Från och med måndagen den 9 oktober spolar Veolia det kommunala vattenledningsnätet i Älmsta. Under spolningsarbetet kan vattentrycket påverkas och vattnet kan även bli lite missfärgat.

Vid missfärgat vatten spolar du i den kran som finns närmast din vattenmätare tills klart vatten kommer.