- Annonser -

Elnätsavgiften skiljer sig betydligt mellan olika kommuner i Stockholm. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten.

Elnätsavgiften är 58 procent dyrare i kommuner som Huddinge och Botkyrka – som har Vattenfall som leverantör – än i Norrtälje. Detta enligt Nils Holgerssonrapporten, som varje år kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner

I Huddinge och Botkyrka är elnätsavgiften 104,3 öre/kWh, i Norrtälje är den 65,9 öre/kWh. Elnätsavgifterna i hela Stockholms län har i genomsnitt ökat med 7,5 procent sedan 2016.

Elnätsavgiften är 58 procent dyrare i kommuner som Huddinge och Botkyrka – som har Vattenfall som leverantör – än i Norrtälje. Detta enligt Nils Holgerssonrapporten, som varje år kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner

I Huddinge och Botkyrka är elnätsavgiften 104,3 öre/kWh, i Norrtälje är den 65,9 öre/kWh. Elnätsavgifterna i hela Stockholms län har i genomsnitt ökat med 7,5 procent sedan 2016.

Av rapporten framgår att elnätsavgifterna fortsätter att öka, trots statlig prisreglering. I genomsnitt har avgifterna stigit med 7,5 procent sedan 2016 i landet. Under de senaste fem åren har elnätsavgifterna ökat med nära 25 procent.

Vattenfall Eldistribution har höjt avgifterna med 11,2 procent sedan 2016. För Ellevio och Eon är ökningen 9,5 procent respektive är 9,3 procent.

Källa: DN

- Annonser -
DELA