Teledermatoskopi – satsning på tidig upptäckt av hudcancer

0
1102

Digital teknik gör det möjligt för patienter på Tiohundras vårdcentraler att få säkra besked om pigmentförändringar. Via en mobilapp skickas bilder till Karolinska universitetssjukhuset där två hudläkare analyserar bilden och ger svar redan efter två dagar.

Dermatoskopi innebär undersökning av pigmentprickar med dermatoskop, ett hjälpmedel som förstorar och ger möjlighet att i större detalj studerna mönster och struktur i pigmentförändringar.

– Med teledermatoskopi skickas bilder via en mobilapp till en server på hudkliniken på Karolinska universitetssjukhuset. Där görs en så kallad ”tvåläkarbedömning” där två olika hudläkare tittar på bilderna. Svaret kommer vanligtvis inom en eller ett par dagar, förklarar Per-Åke Tjärnvall, som är distriktsläkare på Norrtälje norra vårdcentral. Han visar det förstoringsinstrument som fästs direkt på en smartphone.

– Tekniken ger en ökad säkerhet i bedömningen, vilket gör att man kan undvika att operera bort prickar ”för säkerhets skull”.

Många fördelar

Teledermatoskopin startades i ett pilotprojekt 2015, men har nu permanentats och finns på samtliga av Tiohundras vårdcentraler. De positiva erfarenheterna är flera.

– Tekniken möjliggör en tidig diagnostik av hudtumörer, vilket är väldigt viktigt eftersom malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige, säger Per-Åke Tjärnvall och tillägger:

– Intrycket är också att patienterna känner sig välundersökta och tagna på allvar.

På Norrtälje norra vårdcentral är undersökningarna organiserade genom en ”prickmottagning” en förmiddag per månad. Skulle dematoskopifotot visa att pigmentförändringen beror på malignt melanom kan man i många fall operera bort pricken direkt på vårdcentralen.

Källa: TIO100