Test av reservvattendrift i södra delen av kommunen

0
230

Måndagen den 19 februari kl. 09.00 till den 22 februari kl. 09.00 provkör Norrvatten och Veolia de reservvattenverk som levererar dricksvatten till Rimbo, Rånäs, Norrtälje, Svanberga, Rådmansö och Bergshamra.

Reservvattendriften i Norrtälje kommun behöver testköras under några dygn för att säkerställa dess funktion i händelse av kris. Därför kommer dricksvattnet i det berörda området att komma från grundvattenverken i Västra-Syninge och Finsta-Kilen, istället för från Mälaren.

Vattenprover i reservvattentäkterna inför provkörningen visar att vattnet håller samma renhetskrav som vanligt, men har en något högre hårdhetsgrad än det vatten som i normala fall levereras i de kommunalt anslutna vattenkranarna. Vattnet kommer dock att blandas med vanliga kommunala vattnet, vilket innebär att ändringen i hårdhetsgrad knappt bör vara märkbar.

Under provkörningen kan kommunala vattenabonnenter som bor mellan Syninge och Rimbo (Bergby) uppleva trycksvängningar och eventuellt missfärgat vatten, särskilt vid start och avslutning av provkörningen. Om vattnet blir missfärgat spolar man i kranen tills det kommer klart vatten.