TioHundra AB:s vårdkedjor i internationellt forskarfokus

0
114

I ett treårigt projekt, finansierat med EU-medel, har forskare knutna till International Foundation for Integrated Care studerat integrerade vårdkedjor i olika europeiska länder.

Ett av delområdena för studien rör psykisk hälsa. Här valdes Norrtälje och TioHundra AB ut som ett exempel på en nytänkande organisation, som formats med fokus på patientperspektivet och den sammanhållna vårdkedjan. Forskarna har också kommit att intressera sig för den unika TioHundramodellen i stort.

Projektets slutrapport, där också delarna som berör Norrtälje och TioHundra finns med, kommer att presenteras vid International Conference on Integrated Care i Barcelona 23-25 maj.

Ta del av erfarenheter

Som en del i arbetet med slutrapporten kommer nu två ledande företrädare för projektet, Dr Viktoria Stein och Dr Nick Goodwin, till Norrtälje för att dela med sig av sina resultat och ta del av TioHundra AB:s erfarenheter av att utveckla och arbeta med integrerade vårdkedjor.

Till heldagen på Folkets hus i Norrtälje den 22 mars har bland annat företrädare för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje samt TioHundra AB:s styrelse bjudits in att medverka.

Under förmiddagens pass presenterar TioHundra AB sitt arbete med integrerade vårdkedjor – något som blivit den unika TioHundramodellens signum.

Unikt tillfälle för TioHundra

Föredragshållare är Peter Graf, VD, och Ann-Catrine Englund, verksamhetschef för psykiatrin i TioHundra.

– Det här är ett unikt tillfälle för TioHundra AB att få möjlighet att bidra till utvecklingen av sjukvård och omsorg i ett internationellt perspektiv, säger VD Peter Graf.

Resten av dagen ägnas åt en workshop där forskarna återför resultatet från fallstudien och hela projektet till TioHundra AB.

– Vi får också tillfälle att reflektera och ha synpunkter på projektets resultat och rekommendationer, säger verksamhetschef Ann-Catrine Englund.
Källa: TioHundra

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här