Foto: Norrtälje kommun
- Annonser -

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november att anslå två miljoner kronor för en ombyggnation av Norrtälje busstation. Åtgärderna ska skapa en tryggare och snyggare inomhusmiljö samt en mer inbjudande utemiljö kring busstationen.

I de invånardialoger kommunen har gjort tillsammans med Polisen har det tydligt framkommit att invånarna i Norrtälje kommun uppfattar miljön kring busstationen i Norrtälje som otillräcklig.

– Det är många invånare som upplever att busstationen och vänthallen är otrygg. Därför är det här beslutet viktigt och en av flera åtgärder som behövs för att få platsen tryggare. Ingrid Landin, (MP) kommunalråd.

Vänthallen byggs nu om med nya sittmöbler, ny LED-belysning, nya informationstavlor både inåt och utåt samt en öppnare planlösning vilket gör vänthallen luftigare och tryggare. Ombyggnationen sker i samverkan med Pressbyrån som investerar i en större butiksyta och därmed bidrar till en öppnare och ljusare vänthall med ett naturligare flöde av människor ut och in genom vänthallen.

Utomhus har ett arbete med att förbättra belysningen redan inletts och ska under arbetets gång kompletteras med nya utomhusmöbler i väderbeständiga och hållbara material. Ombyggnationen beräknas stå klar under 2018.

- Annonser -