- Annonser -

Arbetslösheten bland unga är rekordlåg i Sverige, och i Stockholms län har ungdomsarbetslösheten stadigt minskat de senaste tre åren.

I Norrtälje kommun har antalet arbetslösa unga minskat från 264 i oktober 2015 till 184 i oktober 2017.

Sett till landet har ungdomsarbetslösheten minskat och är nere på den lägsta nivån sedan finanskrisen, 2008. Samtidigt har 90-dagarsgarantin för ungdomar nu uppnåtts, detta enligt siffror från arbetsförmedlingen.

De senaste åren har antalet arbetslösa ungdomar som är inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat gradvis till en rekordlåg nivå. I november var 55 000 ungdomar inskrivna som arbetslösa. Det är nästan en halvering sedan 2012, då de var 101 000.

Bidragande orsaker till den minskade arbetslösheten är: att ungdomar gynnas av en stark arbetsmarknad, minskade ungdomskullar och 90-dagars garantin för ungdomar.

Källa: SVT

- Annonser -
DELA