Utställning under bibliotekets LSS-vecka

Den här veckan lyfter biblioteken fram sitt utbud för personer med funktionsvariationer, och på plats finns en stor utställning där LSS-brukare visar upp sina verk.

Onsdagen den 21 mars kommer Tommy Hagström från föreningen Begripsam till stadsbiblioteket i Norrtälje och håller en föreläsning om hur man kan uttrycka sig i skrift så att alla människor kan förstå, oavsett funktionsnedsättning.

Föredraget är en av programpunkterna i bibliotekens LSS-vecka, som pågår under hela veckan. På Norrtälje stadsbibliotek visas också en utställning som gjorts av brukarna vid kommunens olika LSS-verksamheter. Under rubriken ”Vad är viktigt i livet?” har brukarna uttryckt sig i bild, text och fotografier och utställningen pågår under hela vecka 12.

– Det är viktigt att lyfta fram målgruppen med funktionsvariationer i vår verksamhet, det handlar om att bli mer tillgängliga, säger Kerstin Berg som är bibliotekarie på Norrtälje stadsbibliotek och en av initiativtagarna till LSS-veckan.

LSS står för Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, och på biblioteken finns många exempel på ett anpassat medieutbud som passar även dessa. Biblioteken har både lättlästa böcker, cd-skivor, filmer, ljudböcker och så vidare.

I höstas arrangerade biblioteket högläsning för vuxna, biblioteksbussen har besökt LSS-boenden och det finns ytterligare planer för framtida programpunkter. Närmast är det alltså dags för Begripsams föreläsning onsdagen den 21 mars. Detta följs lördagen den 24 mars av ett öppet hus på Norrtälje stadsbibliotek. Då bjuds på olika aktiviteter för personer med funktionsvariationer, deras anhöriga och den intresserade allmänheten.

Källa: Norrtälje Kommun