Varning för asfaltsklister i Rimbo

0
385
Foto: Norrtälje kommun

Under torsdagen asfalteras det i stora delar av Rimbo. Det är de privata aktörerna som dragit fiber som nu håller på att återställa marken.

– Man har valt att forcera arbetet på ett sådant sätt att de först klistrar stora vägytor för att sedan återkomma och asfaltera under dagen. I nuläget finns inga skyltar om att vägytorna är klisterbelagda. Det ska inte gå till så här, vi tar kontakt med entreprenören direkt nu och säger att de måste åtgärda detta snarast, säger Patrick Leksell som är projektledare på Netel, som i sin tur utför arbetet åt IP Only.